fbpx

תקנון למשתמש באתר

חברתנו, אלברקום בע”מ ח.פ. 512329186 , אשר כתובתה ברח’ בן יהודה 1, תל אביב, הינה ספק מורשה מטעם משרד האוצר של שרותים פיננסיים בישראל ומעניקה את שרותיה תחת רישיון נותן שרותי מטבע וכחוק.

אתר זה נועד להעניק שרותים מקוונים לרכישת מט”ח באמצעות כרטיס אשראי ושילוחו לחו”ל, הכל בהתאם לרשימת מדינות היעד המפורסמת באתר. השימוש בכרטיס האשראי הינו על אחראיות המשתמש בהתאם חוק כרטיסי חיוב, התשמ”ו – ‎ 1986.

צריכת השירות כרוכה בהזדהות בהתאם לדרישות המערכת והינה מוגבלת בסכומים, במיוחד ללקוחות מזדמנים, הכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של חברת אלברקום בע”מ.

 

חברתנו רשאית לסרב להעניק את השרות בכל שלב וללא כל נימוק. בנוסף לכך חברתנו רשאית להתנות את הענקת השרות בדרישות נוספות, הכל בהתאם לשיקול דעתה.

 

לידיעתכם, כי הענקת השרות מותנית בתנאי חוק איסור הלבנת הון התש”ס – ‎2000 והתקנות שעל פי החוק.