מדיניות פרטיות

עדכון אחרון – 23.11.2020

 

אלברקום בע"מ, חברה הרשומה תחת מספר 512329186, מפעילה את שירותי moneysend (באמצעות האתר moneysend.co.il, "האתר") מוסדרת כיום כספקית שירותי כספים וממתינה לאישור כספקית שירותי נכסים פיננסיים בהתאם לחוק הישראלי (להלן "החברה" או "אנחנו"), מכבדת את פרטיות המשתמשים שלה (להלן: "המשתמש" או "אתה"). ההגנה על המידע האישי שלך היא בסיסית עבורנו. 

לכן, אנחנו מחויבים להגן על המידע האישי (כהגדרתו להלן) שאתה שיתפת איתנו בעת השימוש בשירותים שלנו באמצעות האתר שלנו כפי שמוגדר בתנאי השימוש שלנו (להלן "התנאים"). מדיניות פרטיות זו ("מדיניות פרטיות" או "המדיניות") קובעת את השיטה לפיה אנחנו אוספים מידע שאתה מסרת, כיצד אנחנו משתמשים בו, מאחסנים אותו והזכויות שלך מבחינה זו.  

 

1. היקף והסכמה

לכל המונחים באותיות רישיות שלא מוגדרים במדיניות זו תהיה המשמעות המיוחסת להם בתנאים שגם אליהם אתה מחויב.

על ידי קבלת מדיניות זו, אתה מאשר לנו לאסוף, להקליט, ולהשתמש במידע בהתאם למדיניות זו, בין אם על ידינו או כל חברה הכלולה בקבוצת החברות שלנו, לפי העניין. 

אנחנו מזכירים לך שמשתמש חייב להיות מעל גיל 18 על מנת לעבד עסקאות ולהסכים לעיבוד מידע אישי כמוגדר להלן. אם תפר דרישה מחייבת זו, החברה דוחה כל טענה או אחריות מכיוון שהיא מעולם לא התכוונה ביודעין או ניסתה לשדל או לקבל מידע מילדים.

כל מידע אישי שנמסר על ידך מהווה הצהרה מצידך על דיוקו ואמיתות ואנחנו רשאים להסתמך עליו. 

"מידע אישי" מוגדר כמידע שסופק על ידי המשתמש ביחס לעצמו ו/או לנמען ומכיל מידע מזהה שעשוי לכלול שמות פרטיים ושמות משפחה, מדינה ועיר מגורים, תאריך לידה, מספר תעודת זהות, מספר טלפון, כמו גם מידע אחר בהתאם לחקיקה המקומית במקום של הנמען, וייתכן שנתונים הקשורים לתשלום על השימוש בשירותים כמו למשל מספר כרטיס האשראי או החיוב. בהתאם לחקיקה המקומית של הנמען, אנחנו עשויים גם להידרש לשאול אותך את מטרת העברה ואת תדירות העסקאות. אנחנו גם נתעד את התאריך והשעה, וכן מידע טכני כמו כתובת IP של פרטי ההתקן, סוג דפדפן, מערכת הפעלה ו או מיקום GPS מהמכשיר המשומש, ונתונים נגזרים שיאפשרו פרופיילינג  (profiling) של המשתמש או של הנמען.

שים לב כי דבר במדיניות זו אינו מונע מאיתנו להפנות אותך לשותף צד שלישי לצורך אספקת השירותים ועליך לקרוא גם את מדיניות הפרטיות שלהם בקפידה.

אנחנו עשויים גם להקליט את ההתקשרות שלנו, בין אם באימיילים או טלפון, כחלק מהמידע האישי האמור. 

שים לב שאנחנו עשויים לקבל גם נתונים תעבורה מסוימים ביומני השרת שלנו.

אתה תקרא במלואו ובזהירות את מדיניות זו ותאשר אותה לפני השלמת כל עסקה או שימוש בשירותים שלנו. מדיניות זו תחול על היחסים שלנו ביחס למידע האישי שלך והיא חלה לכל משתמש שמילא מידע גם מבלי להשלים את הליך העסקה, בין אם המשתמש ביצע זאת ממחשב או מכשיר נייד. המדיניות גם מסדירה כל אימייל, הודעות אלקטרוניות כולל SMS, שיחת טלפון או כל תקשורת אחרת בינך לביננו ביחס למידע האישי שלך. 

שים לב שאתה לא מחויב על פי חוק לספק לנו מידע אישי כלשהו אולם אנחנו לא יכולים לספק לך את השירותים ללא עיבוד, הקלטה ושימוש במידע אישי כזה.

אתה תיודע על כל שינוי מהותי במדיניות זו ותידרש לאשר אותה שוב.

 

2. כיצד אנחנו אוספים את המידע האישי שלך

2.1 אנחנו עשויים לאסוף, לקבל ולעבד כל מידע אישי שאתה תספק לנו במהלך ביצוע העסקה שלך, או גם כאשר אתה מתקשר איתנו.

2.2 אנחנו גם עשויים לאסוף מידע אישי באמצעות אמצעים אוטומטיים, למשל על ידי שימוש בקבצי cookies, ולגבי השימוש שלך באתר שלנו. זה עשוי לכלול את כתובת ה- IP שלך, זהות הדפדפן שלך, נתוני המיקום שלך. אנחנו עשויים להשתמש בספקי שירות צד שלישי על מנת לעבד נתונים כאלה, במיוחד כדי להעריך את התעבורה הקיימת באתר שלנו.

2.3 על מנת למלא את חובתנו החוקית למניעת הונאה והלבנת הון, אנחנו גם עשויים לקבל מידע, כולל מידע אישי אודותיך מצדדים שלישיי ונותני השירותים המהימנים שלנו.

2.4 אנחנו עשויים גם לאסוף בעקיפין מידע עליך ממקורות אחרים כגון שותפים או מוסדות פיננסיים הקשורים לכספים שלך או לכספי הנמען. 

2.5 זכותנו לאסוף את המידע האישי שלך מבוססת על: ההסכמה המפורשת שלך לאיסוף כזה; עמידתנו בכל דרישה חוקית או רגולטורית אליה אנחנו עשויים להיות כפופים, כגון התקנות הרלוונטיות נגד הלבנת הון ומימון טרור; האינטרס הלגיטימי שלו לעבד נתונים, אולם לא לבטל את הזכויות והחירויות שלך; וההכרח והמתאים לבצע את חובותינו כלפיך.

2.6 האיסוף של המידע האישי שלך גם מאפשר לנו לבצע את השירותים שלנו ולשפר את שירות הלקוחות שלנו.

 

3. כיצד אנחנו משתמשים במידע האישי שלך

3.1 אנחנו עשויים להשתמש במידע שנאסף, כולל המידע האישי שלך, למספר מטרות ובכל אחת מהדרכים הבאות:

 • לספק לך את השירותים שלנו, כולל מילוי ההתחייבויות שלנו כלפיך והשיתוף עם השותפים שלנו וכל צד שלישי הדרוש לביצוע השירותים שלנו;
 • לבצע כל בדיקה כלכלית ובדיקת זהות הכרחית, בדיקות למניעת הונאה, הלבנת הון ובדיקת אשראי, לרבות בחינת בקשתך לשירותים בהתאם לדרישות הרגולטוריות החוקיות, בין אם בישראל או בתחום השיפוט המקומי של הנמען, אבל גם בחינת ניהול סיכונים וגילוי הונאה, בין אם על ידינו או על ידי צדדים שלישיים מהימנים שלנו, ואתה נותן את הסכמתך הבלתי חוזרת לכך, לרבות ביחס לנמען;
 • לספק דוחות הכוללים את המידע האישי שלך לרשויות נגד הלבנת הון, ולכל רשות מוסמכת אחרת בכל תחום שיפוט רלוונטי, בהתאם לדרישות החוק, ללא כל טענה אפשרית מצידך כלפי החברה בעניין זה;
 • לאכוף את הזכויות והחובות על פי התנאים וההגבלות שלנו, בין אם אלה שלנו, שלך, או זכות של כל צד שלישי אחר.
 • לשמור את רישומי העסקאות שלך, עם הפרטים הרלוונטיים, כולל הנמענים ואתה מסכים לרישומים אלה מטעמך ומטעם הנמען, ומוותר על כך טענה בעניין זה;
 • למטרותינו המבוססות על השימוש במידע עסקי מצטבר ומידע אנונימי למטרות מסחריות, שירותים וסקרים, מחקר וניתוח נתונים סטטיסטיים, ושימוש בחברות חיצוניות אשר אוספות ומנתחות מידע סטטיסטי; שימוש זה במידע מצטבר אנונימי לא יאפשר זיהוי משתמש על ידי צדדים שלישיים;
 • להפיק דפוסי שימוש באתר ולהשתמש בנתונים כאלה במטרה לשפר את השירותים שלנו, הפעילות שלהם ותוכנם,
 • לספק שיווקים ו/או הודעות אחרות ועדכונים ולשפר את ההתאמה של האתר;
 • לשפר את איכות השירותים ושירות הלקוחות שלנו, כולל מענה לשאלות ומענה למשוב; 
 • לשלוח הודעות אימייל או SMS, מנהליים או קידום מכירות, ו/או להגיע אליך באמצעות פלטפורמות מדיה חברתית, ביחס לשירותים שעשויים לעניין אותך בהתבסס על מידע שבידינו. אם אינך מעוניין לקבל הודעות שיווקיות מאיתנו, אתה יכול להודיע לנו בכל עת על ידי פנייה אלינו למספר [] או על ידי בחירה לבטל את ההצטרפות (opt-out) לקבלת הודעות אימייל שיווקיות נוספות מאיתנו על ידי לחיצה על הקישור ‘unsubscribe’ (ביטול הרשמה) בכל אימייל כזה, או על ידי ביצוע כל הוראה שהחברה עשויה לכלול בהודעות הנשלחות אליך ("בקשה לביטול הצטרפות"). שים לב, ברגע שאנחנו נקבל בקשה לביטול הצטרפות כזו, ייתכן שייקח פרק זמן נוסף עד שהיא תיכנס לתוקף. שים לב, אם אתה מבטל את הסכמתך לתקשורת השיווקית שלנו, החברה עדיין עשויה לתקשר איתך מעת לעת, אם החברה צריכה לספק לך מידע או מכל סיבה שאינה שיווקית אחרת הקשורה לשירותים.

אנא שים לב שלא מתקבלות החלטות אוטומטיות או פרופיילינג  (profiling) במהלך עיבוד המידע האישי שלך.

 

4. כיצד אנחנו חושפים מידע לצדדים שלישיים

4.1 אלא אם נקבע אחרת במדיניות זו, אנחנו לא נחשוף את המידע האישי שלך לצדדים שלישיים.

4.2 אנחנו עשויים לשתף את המידע האישי שלך או כל מידע שאינו אישי אחר עם צדדים שלישיים כדי לספק לך גישה לשירותים שלנו, עם ספקים שעובדים מטעמנו, על סמך ההסכמה שלך או על פי דרישה או הרשאה חוקית.

4.3 אנחנו גם עשויים לשתף את המידע האישי שלך או מידע שאינו אישי אחר עם צדדים שלישיים בכדי לעמוד בהתחייבויות החוקיות שלנו, כדי למנוע כל פעילות הונאתית או בלתי חוקית הקשורה לשירותים שלנו, כדי להגיב להליך משפטי או כדי להגן על זכויות או קניין של החברה, של לקוחותינו או של אחרים. אנחנו מנסים למזער את כמות המידע האישי שאנחנו חושפים למה שרלוונטי ישירות והכרחי להשגת המטרות שצוינו. 

4.4 אנחנו עשויים לחשוף לצדדים שלישיים את המידע האישי שנאסף אודותיך באמצעות האתר והשירותים, כאשר נתונים אלה מזהים אותך באופן אישי, בייחוד במקרים הבאים:

 • לאסוף, להחזיק ולנהל את המידע האישי שלך באמצעות ספקי שירותים המהימנים של החברה (וקבלני המשנה שלהם) הפועלים תחת אמצעי הגנה מתאימים להגן על הפרטיות והביטחון של המידע האישי שלך, למשל, פלטפורמות מחשוב ענן וספקי שירותי אירוח, כמתקבל על הדעת למטרות עסקיות, לרבות כאשר הם ממוקמים במדינה שאין לה את אותם חוקי הגנת נתונים כמו במתחם השיפוט שלך;
 • לשותפים ומוסדות פיננסים שלוקחים חלק בעיבוד השירותים, לרבות נותני שירותי אשראי, מוסדות אשראי, כל מוסד פיננסי אחר שלך או לנמען יש בו חשבון על מנת לעבד את העסקאות;
 • ניהול סיכונים, על ידי שימוש בצדדים שלישיים מהימנים על מנת לאבטח את העסקאות, לבצע בדיקות זהות, לבצע בדיקת הונאה או זיהוי הלבנת הון או כל פעילות בלתי חוקית פוטנציאלית אחרת – למשל כל ספק שירותי רישום כגון World Check על ידי תומסון רויטרס;
 • לתקשר איתך ולספק לך את תמיכת הלקוחות שלנו;
 • לספק מידע לנציגנו ויועצינו המוסמכים, לרבות עורכי דין ורואי חשבון, לעזור לנו לעמוד בדרישות משפטיות, חשבונאיות, אבטחה ודרישות אחרות;
 • לשפר את השירותים שלנו, בעיקר באמצעות שימוש במידע מצטבר על השימוש שלך באתר ושיתוף המידע הזה עם צדדים שלישיים כדי לשפר ולתמוך בשירותים שלנו ולהפוך תכונות מסוימות של השירותים זמינות עבורך;
 • לקדם את השימוש בשירותים שלנו. שיתוף פרטי הקשר שלך עם ספקי שירותים מהימנים שלנו שעוזרים לנו בשליחת הודעות, שיווק, פרסומות ושירות לקוחות, לרבות באמצעות פלטפורמות מדיה חברתית. אתה יכול להפסיק לקבל הודעות קידום מכירות שלנו על ידי בחירה בבקשה לביטול הצטרפות או ביטול הרשמה (unsubscribe) או על ידי יצירת קשר בטלפון [ ].
 • למלא אחר החוקים והתקנות הרלוונטיים, אם וככל שהם חלים, כולל דיווחים לרשויות נגד הלבנת הון ולכל רשות מוסמכת אחרת,  לרבות דיווחים לרשויות נגד הלבנת הון ולכל רשות מוסמכת אחרת, כולל במיוחד בתחום השיפוט של הנמען, בהתאם לדרישות החוק, דיווחים למוסדות פיננסיים שלוקחים חלק בשירותים למטרות ציות, וכדי למלא אחר הליך שיפוטי, צו בית משפט או הליך משפטי;
 • לאכוף את תנאי השימוש, לרבות חקירה של הפרות אפשריות שלהם, ולהגן נגד פגישה בזכויות, ברכוש או בבטיחות של החברה, המשתמשים שלה או הציבור כנדרש או מותר בחוק;
 • אם החברה תעבור מעבר עסקי כגון מיזוג, רכישה של כל או חלק מנכסי החברה, המידע האישי שלך עשוי להיות בין הנכסים שהועברו והוא יועבר רק בכפוף למגבלות דומות לאלה הנכללות במסמך זה או כנדרש אחרת על ידי החוקים והתקנות הרלוונטיים.

 

לידיעתך כי צדדים שלישיים אלה עשויים להיות ממוקמים במדינות אחרות בהן החוקים על עיבוד מידע אישי עשויים להיות פחות מחמירים מאשר במדינתך.

 

אלא אם כן הדבר מותר כאמור, החברה אינה מוכרת, משכירה, משתפת או מוסרת בדרך אחרת מידע אישי לצדדים שלישיים. אף על פי כן, החברה רשאית לחשוף או להשתמש במידע שנחשב כמידע שאינו אישי על פי שיקול דעתה.

 

 

5. כיצד אנו מאחסנים את המידע האישי שלך

5.1 המידע האישי שלך עשוי להיות מועבר, מאוחסן ומעובד ביעד מחוץ לתחום השיפוט שלנו (ישראל) ו/או מחוץ לאזור הכלכלי האירופי ("EEA"), שבו המידע האישי שלך עשוי שלא להיות מוגן על ידי אותם סטנדרטיים משפטיים. אנחנו משתדלים לנקוט בכל הצעדים הדרושים באופן סביר כדי להבטיח בכל זאת שהמידע האישי שלך מטופל באופן מאובטח ובהתאם למדיניות זו, לרבות שימוש בכל מנגנוני ההלימה הנדרשים על פי חוק כדי להבטיח שההעברה היא חוקית. 

על ידי שימוש בשירותים שלנו וקבלת מדיניות זו, אתה מסכים בזאת להעברה, לאחסון או לעיבוד ולוויתור על כל תביעה בעניין זה.

5.2 הסיבות להעברה, עיבוד ואחסון כאמור מחוץ לתחום השיפוט שלנו ושל EEA הן כדלקמן:

 1. ספק שירותי האירוח שלנו או פלטפורמת מחשוב הענן עשויים להיות ממוקמים מחוץ לתחום השיפוט שלנו או מחוץ ל- EEA;
 2. אנחנו עשויים להשתמש בשותפים מחוץ לתחום השיפוט שלנו או של ה- EEA לצורך ביצוע השירותים; 
 3. סוכנויות למניעת הונאה, סוכנויות הפניית אשראי וספקי שירות אחרים שנמצאים מחוץ לתחום השיפוט שלנו או מחוץ ל EEA, דורשים גישה למידע שלך, לרבות מידע אישי, כדי למלא אחר התחייבויותיהם;
 4. צוות המבצע את העיבוד עשוי לפעול מחוץ לתחום השיפוט שלנו או מחוץ ל- EEA, והם עשויים להשתתף גם בעיבוד עסקאות, בשירותי תמיכה או אחר. עם זאת אנחנו נוקטים בצעדים כדי להבטיח שהצוות שלנו מכבד ומטפל במידע האישי שלך בהתאם לחוקים הרלוונטיים ולמדיניות זו.

5.3 על אף האמור לעיל, אתה מאשר כי הבקשה לבצע עסקה לנמען הנמצא מחוץ לתחום השיפוט שלנו ומחוץ ל- EEA מהווה כשלעצמה ראיה חותכת להסכמתך להעברת מידע אישי, בין אם הוא שלך או מידע אישי של הנמען למדינה שבה הנמען ממוקם. אתה מצהיר עוד שהשגת את ההסכמה הנדרשת של הנמען להעברת המידע האישי שלו על ידך. 

 

6. שמירת נתונים

אנחנו עשויים לשמור את המידע האישי שלך בהתאם לחוקים החלים על מנת לעמוד בדרישות החוק שלנו ו/או להגן על האינטרסים המשפטיים של החברה, למנוע הונאה, לפתור סכסוכים, לפתור בעיות, לסייע בכל חקירה, לאכוף את התנאים וההגבלות ולבצע פעולות אחרות המותרות בחוק. 

כאשר תקופת השמירה חלפה, המידע האישי שלך יימחק בהתאם לנהלים שלנו.

בנוסף, אנחנו נשמור את המידע האישי שלך גם אם בקשת עסקה בוטלה, או אם תהליך העסקה שלך נדחה או ננטש, כל עוד זה לא נאסר על פי החוק החל, למניעת פשיעה חוקית, רגולטורית, הונאה או פשיעה פיננסית אחרת.   

 

7. שימוש בקבצי Cookies 

7.1 עוגיות הן מזהים אלפא-נומריים (alphanumeric) שמועברים ומאוחסנים במכשיר האלקטרוני שלך דרך דפדפן האינטרנט שלך למטרות שמירת רשומות. חלק מקבצי ה- Cookies מאפשרים ומקלים עבורך לנווט, בעוד שאחרים משמשים כדי לאפשר הליך התחברות מהיר יותר או לאפשר לעקוב אחר הפעילויות שלך. 

7.2 אנחנו משתמשים בקבצי Cookies כדי להבטיח שאתה תקבל את החוויה הטובה ביותר באתר שלנו. אתה יכול לבחור להפעיל או להשבית את קבצי Cookies בדפדפן האינטרנט שלך או למחוק אותם. אם אתה תבחרה למחוק אותם, זה עשוי להשפיע על חוויית המשתמש שלך באתר שלנו.

7.3 כאשר אתה נכנס לאתר, תוצג בפניך סרגל הודעות המבקש את ההסכמה שלך להגדיר קובצי Cookies אלה, או להגדיר את הפרמטרים עבור ה- Cookies. אתה אחראי להחלטה שלך לגבי התרת ו/או קביעת תצורה של ה- Cookies. על ידי המשך גלישה באתר אתה מאפשר לנו להציב קובצי Cookies על המכשיר שלך ו/או לשותפים שלנו כדי לספק לך חוויה ושירותים טובים יותר.

7.4 האתר שלנו עשוי להציב את סוגי ה- Cookies הבאים:

 • קבצי Cookies חיוניים: קבצי Cookies אלה נחוצים על מנת לאפשר לך לגשת ולנוע באתר שלנו ולהשתמש בכל התכונות שלו. ללא קבצי Cookies אלה, אתה לא תוכל לגשת לאתר שלנו ו/או להשתמש בתכונות חשובות מסוימות; 
 • קבצי Cookies למבקרים: קבצי Cookies אלה הם חלק ממנגנון האבטחה שלנו ומשמשים לזיהוי מבקרים (מבקר מייצג מחשב/מכשיר טלפון ספציפי) באתר; 
 • קבצי Cookies לניתוח נתונים (Analytics): האתר משתמש גם בקובצי Analytics Cookies שמוצבים על ידי גוגל אנליטיקס (Google Analytics) (כולל מנהל התגים של גוגל (Google Tag Manager)) כדי למדוד את מספר הביקורים ואת החלקים הפופולריים ביותר בקרב מבקרי האתר שלנו וכן עבור מטרות מדידה. מידע זה משמש לאספקת מידע מצטבר וסטטיסטי על השימוש באתר ומשמש לשיפור תוכן האתר כדי לשפר את חווית המשתמש שלך. כדי לבטל את הסכמתך (opt-out) ל- Google Analytics, אנא עבור אל: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/ (או לקישור אחר של גוגל כפי שעשוי להתעדכן מעת לעת);
 • קבצי Cookies לפרסומות: קבצי Cookies של צדדים שלישיים אלה, כגון Google Adwords, עוזרים להבטיח שהפרסומות שלנו יהיו רלוונטיות לך ככל האפשר. קבצי Cookies אלה עוקבים ומתעדים מידע (כולל על ידי גוגל) בנוגע להרגלי הגלישה שלך ופעילותך, ומשתמשים במידע זה כדי לאפשר לנו להראות לך תוכן שיווקי רלוונטי/מותאם ברחבי האינטרנט. שימוש בקבצי Cookies אלה, ספקי השירותים צד שלישי שלנו עשויים לאסוף מידע המאפשר זיהוי אישי (למשל כאשר מידע שנאסף על ידי Cookies אלה משויך לחשבון גוגל שלך) ולהשתמש בזה כדי להציג לך את הפרסום הממוקד שלנו. לדוגמא, חלק מקבצי Cookies לפרסומות מסייעות בבחירת פרסומות המבוססות על תחומי העניין שלך. אתה יכול לבטל את הסכמתך (opt-out) לשימוש של גוגל בקבצי ה- Cookies שהוזכרו לעיל על ידי ביקור בהגדרות המודעות של גוגל:  https://adssettings.google.com/authenticated (או קישור אחר של גוגל כפי שעשוי להתעדכן מעת לעת).

אתה יכול לבחור להפעיל או להשבית קבצי Cookies בדפדפן האינטרנט שלך. כברירת מחדל, רוב דפדפני האינטרנט מקבלים קבצי Cookies אך ניתן לשנות זאת. 

 

8. שירותי צד שלישי 

8.1 החברה רשאית להיעזר בצדדים שלישיים, כולל חברות פרסום, על מנת להציג פרסומות באתר וצדדים שלישיים אלה עשויים להשתמש במידע אודות הפעילות המקוונת שלך (אשר אינה כוללת ממידע אישי מזהה), בעיקר כדי לספק לך פרסומות למוצרים ושירותים שעשויים לעניין אותך. 

8.2 על אף האמור לעיל, אתה מאשר בזאת שאתה מודע לכך שהפעילות שלך באתר עשויה לאפשר לצדדים שלישיים, כגון מנוע חיפוש מקוון, להשתמש ולהסתמך על אופי הפעילות שלך כאמור, על מנת להציג לך פרסומות במסגרת פעילות מקוונת, אפילו מחוץ לאתר, כחלק בלתי נפרד מהפעילות השוטפת שלהם וללא קשר לפעילות החברה.

8.3 אותם צדדים שלישיים פועלים על פי מדיניות הפרטיות שלהם ואחריותם המלאה ולחברה אין אחריות כלשהי לפעילות שלהם. 

8.4 השירותים עשויים גם להכיל קישורים לאתרי אינטרנט ושירותים של צד שלישי, שאינם בשליטת החברה ואינם מכוסים במדיניות זו. החברה אינה לוקחת אחריות על נוהלי הפרטיות של יישומים או אתרים אחרים כאלה שאליהם היא עשויה לקשר, ומעודדת אותך לעיין במדיניות הפרטיות האלה בעצמך.

 

9. אמצעי אבטחה להגנה על המידע שלך

9.1 הטיפול המקסימלי שלנו טמון ביישום ותחזוקת הליכי אבטחה סבירים העולים בקנה אחד עם הסטנדרטים הרווחים בתעשייה כדי להגן על אבטחת האתר, השירותים, והמידע האישי של המשתמשים שלנו או מידע אחר מאובדן מקרי ומגישה בלתי מורשית, שימוש, שינוי וגילוי.

9.2 אנחנו קבענו אמצעי הגנה פרוצדורליים שנועדו לנסות למנוע גישה בלתי מורשית פוטנציאלית ושימוש לרעה במידע שאנחנו מעבדים ומאחסנים. בנוסף, אנחנו מגבילים את הגישה למידע האישי שלך לעובדים שלנו שעברו הכשרה בנוגע לחשיבות הסודיות והפרטיות של המידע של לקוח, ורק כשיש להם צורך לקבל גישה למידע האישי שלך. 

9.3 בעוד אנחנו נוקטים באמצעי זהירות סבירים כנגד אירועי אבטחה אפשריים של השירותים, אין אתר או העברה אינטרנטית מאובטחים לחלוטין, ואנחנו לא יכולים להבטיח (i) כי גישה בלתי מורשית, פריצה, אובדן נתונים, או הפרות אחרות לעולם לא יתרחשו; ו- (ii) את אבטחת הנתונים שלך, כולל מידע אישי, בזמן שהם מועברים אל השירותים ומהם. כל העברה היא על אחריותך בלבד. החברה מפצירה בך לנקוט בצעדים לשמירת המידע האישי שלך בטוח בעת ההתחברות לאתר שלנו ושימוש בשירותים שלנו.

9.4 אתה אחראי לשמירת הסודיות של כל קוד שתקבל ב- SMS במהלך תהליך העסקה מהשירותים שלנו או מחברות כרטיסי האשראי, המשתפות פעולה איתנו (Isracard, C.A.L, Max, וכו') ולעמוד בהוראות שלנו או בהוראות של חברות כרטיסי האשראי האלה. אסור לך לשתף קודים כלשהם ו/או אישורים עם אף אחד אחר, ואתה מסמיך את החברה לפעול לפי הוראות ומידע מכל אדם שמזין את מספר תעודת הזהות שלך ו/או כל אדם שהשלים את העסקה באמצעות אישורי כרטיס האשראי שלך בהתאם לכללי תשלומים מאובטחים 3D ((3D Secure Payments.  אתה מאשר בנוסף שהחברה זכאית לפעול בהסתמך על היותך נותן ההוראות האמורות כאשר מספר תעודת הזהות הישראלית שלך נרשם. 

9.5 אתה גם מסכים להודיע לנו באופן מיידי על כל סיבה לחשוד שהפרטים האישיים שלך נגנבו. 

 

10. תנאים

אנא גם עיין וקבל את סעיף התנאים וההגבלות הקובע את השימוש, העיבוד, כמו גם את כתב הוויתור המסדיר את השירותים, הזמין באתר שלנו.

 

11. זכויות הפרטיות שלך

עשויות להיות לך זכויות מסוימות על פי דיני הגנת נתונים כולל הזכות לראות את המידע האישי המוחזק אודותיך ואתה יכול לבקש מאיתנו לבצע שינויים נחוצים בכדי להבטיח שהוא מדויק ומעודכן. במקרים הרלוונטיים, דיני הגנת נתונים עשויים גם להעמיד לרשותך את הזכויות הבאות ביחס למידע אישי:

 • לבקש מאיתנו לתת לך גישה אליו;
 • לבקש מאיתנו לתקן מידע לא מדויק או לא שלם, או למחוק אותו, במידת הצורך;
 • לבקש מאיתנו להגביל או להפסיק את השימוש שלנו בו, בנסיבות מסוימות;
 • למשוך את ההסכמה שלך לשימוש שלנו בו;
 • ניידות נתונים, בנסיבות מסוימות;
 • לבטל את הסכמתך (opt-out) לשיווק ישיר שלנו, אם ניתן ליישום; ו
 • להגיש תלונה לרשות הרלוונטית להגנת נתונים.

בדיקת הבקשות שעשויות להיות לך בגין הזכויות שלך תהיה באופן עקרוני בחינם, עם זאת אנחנו שומרים לעצמנו את הזכות לגבות תשלום סביר במיוחד כאשר הבקשה נראית בעליל מופרכת או מוגזמת, או מכבידה, במיוחד בגלל אופיו החוזר על עצמו, ובמקרים כאלה אנחנו עשויים גם לבחור לסרב לפעול. 

החברה רשאית לוודא, על פי הנהלים שלה, את הזהות של כל אדם השולח בקשה לפני המענה עליה. 

כדי להמשיך בבקשה, אתה יכול ליצור איתנו קשר כפי שמצוין באתר שלנו.

 

12. שינויים במדיניות שלנו

אנחנו עשויים לתקן את מדיניות הפרטיות הזו מעת לעת לפי הצורך עם הודעה מוקדמות אודות עדכונים או שינויים. השימוש שלך באתר שלנו ובשירותים יהווה הסכמה שלך למדיניות המתוקנת. לכן, אתה צריך לבדוק ולעיין מדי פעם באתר בתנאים העדכניים ביותר של מדיניות זו. 

 

13. צור קשר

אם יש לך שאלות נוספות או חששות בנוגע למדיניות זו, אנא אל תהסס לפנות אלינו בכל עת באמצעות השירותים כפי שמצוין באתר ובכתובת הבאה: בן יהודה 1, תל אביב