fbpx

העברת כספים למולדובה
דרך כרטיס אשראי

העברת כספים מישראל למולדובה באופן מהיר בעלות נמוכה ובדרך מאובטחת. הכסף מתקבל ללא צורך בחשבון בנק.

שלח כסף למולדובה ב- 3 פעולות פשוטות

 • שלח כסף בהעברה באמצעות
  MoneySend
 • שלח מספר העברה
  למוטב
 • הכסף שנשלח על ידך
  זמין לקבלה

איך לשלוח כסף בהעברה למולדובה

1. פרטי המקבל

תתבקש להקליד פרטים בסיסיים אודות מקבל הכסף:

 

 • מדינה
 • עיר
 • שם פרטי
 • שם משפחה
 • טלפון (בחירה)

 

מומלץ להעביר את מספר הטלפון של המקבל כדי שנוכל לשלוח גם לו את מספר העברה, אחרת רק אתה תקבל את מספר העברה ותצטרך להעביר לו אותו כדי שיוכל לקבל את כספי העברה.  .

2. סכום העברה

בחר את סוג המטבע ואת סכום העברה. לחץ על כפתור "חשב סך הכל". המערכת  תחשב את סך החיוב בשקל הכולל את עמלת העברה והמרת הסכום לשקלים תוך שימוש בחציון שערי ההמרה שהתקבלו מרגע הבקשה לביצוע ההמרה. שער ההמרה נשאר קבוע וכך מובטח שסכום העברה יתקבל ע"י המקבל ללא שינוי.  פעולת החישוב המוצגת כוללת את כל מרכיביה כדי לשקף לך את כל העמלות. כרטיס האשראי יחויב בסכום הכולל המצוין על המסך.

3. פרטי השולח

תתבקש למסור פרטיים בסיסיים אודותיך:

 

 • שם פרטי
 • שם משפחה
 • תאריך לידה
 • ארץ לידה
 • מספר תעודת זהות
 • תאריך הנפקת התעודה
 • עיר
 • כתובת
 • מספר טלפון

 

אנו נשלח לך קוד בן 4 ספרות כדי לוודא שמספר הטלפון שמסרת תקין. תתבקש להקליד אותו כדי שתוכל להמשיך בביצוע העברה.

4. וודא שהפרטים תקיניים

המערכת תציג לך את הפרטים שהקלדת. לחץ "הבא", אם הכל תקין. לחץ "קודם", אם עליך לבצע תיקון באחד הפרטים הנדרשים .

5. תשלום בכרטיס אשראי

הקלד את פרטי כרטיס האשראי:

 

 • 16 ספרות של מספר הכרטיס
 • תאריך פג תוקף
 • CVC קוד – שלוש ספרות בגב הכרטיס
 • מספר תעודת הזהות

 

לחץ על "שליחה".

תוכל להשתמש רק בכרטיס המונפק בארץ ואנו מאפשרים להשתמש בכרטיס המאובטח בשיטה 3D secure. שיטה המאפשרת לבעל הכרטיס לקודד לעצמו קוד אישי שנועד למנוע גניבות בעת שימוש בכרטיס אשראי באינטרנט. נכון לעכשיו, השירות מוצע ע"י חברת ויזה ומאסטרקארד. חברת ויזה קוראת לשירות Verified by Visa.

6. קבל מספר העברה

אחרי שחברת האשראי תאשר את החיוב נציג לך את פרטי העברה  :

 

 • מספר העברה
 • פרטי המקבל
 • פרטי השולח
 • סכום לקבלה

 

את מספר העברה נשלח לך בסמס לטלפון שלך ולטלפון של המקבל, במדה ומסרת לנו אותו. אחרת, עליך להעביר את מספר העברה למקבל.

איך לקבל העברה כספית

במולדובה, נקודות התשלום נמצאות בסניפי הדואר ובבנקים.  מקבל הכסף צריך את מספר העברה כדי לקבל את הכסף במזומן. המערכת תשלח את מספר העברה גם למקבל במדה ומספר הטלפון שלו נמסר בעת יצירת העברה, אחרת, ניתן להעביר לו אותו בשיחת טלפון או בסמס. הכסף נעשה זמין למקבל ברגע קבלת מספר העברה .

להלן הפרטים שהמקבל צריך להציג בנקודת התשלום כדי לקבל את הכסף:

אמור לכספר שבידך מספר העברה של KoronaPay

תן את מספר העברה וקבל את הכסף

הצג את הדרכון או כל תעודה רשמית עם תמונה

ברגע – ניתן לשלוח כסף בהעברה מישראל למולדובה