VISA

ויזה היא מערכת תשלומים גלובלית המאפשרת לצרכנים, עסקים, בנקים וסוכנויות ממשלתיות לבצע תשלומים אלקטרוניים.

 

היקף המחזור הכולל בכרטיסי ויזה הוא 8.3 טריליון דולר אמריקאי. כרטיסי ויזה מתקבלים לתשלום בנקודות מכירה ביותר מ-200 מדינות ברחבי העולם. לארגון תפקיד מרכזי בפיתוח מוצרי וטכנולוגיות תשלום חדשניות, המשמשים 15,500 מוסדות פיננסיים (נכון ל-31 במרץ 2019). נכון ל-31 בדצמבר 2018, ישנם יותר מ-3.4 מיליארד כרטיסי ויזה בעולם, המתקבלים לתשלום בלמעלה מ-53.9 מיליון סוחרים.

 

אנו מקבלים תשלומי העברות כספים מכל כרטיסי ויזה המונפקים בישראל, וכן אנו מזכה העברות כספים לכרטיסי ויזה בזמן אמת במדינות הבאות: