CONTACT

 

CONTACT הינה מערכת העברת הכסף והתשלום הרוסית הראשונה. נוסדה בשנת 1999. ב- 3 באוגוסט 2012 נרשמה מערכת התשלומים CONTACT במרשם מפעילי מערכות התשלומים של בנק רוסיה במספר 0001. באפריל 2013 העניק בנק רוסיה למערכת התשלומים CONTACT את המעמד המשמעותי מבחינה חברתית. . מפעיל – בנק QIWI (JSC).

 

מערכת התשלומים CONTACT הינה אחת משלושת המשתתפות הגדולות ביותר בשוק העברות הכספים ברוסיה ובמדינות השכנות. שותפי CONTACT הם יותר מ- 900 בנקים וארגונים פיננסיים רוסיים ובינלאומיים, רשת נקודות השירות כוללת מעל 500,000 נקודות, כולל מסופי תשלום.

 

אנו שולחים העברות כספים דרך מערכת CONTACT בכיוונים הבאים: