העברות כספים לפנמה

אנו ממשיכים להרחיב את רשת השירות שלנו במרכז אמריקה! כעת הלקוחות שלנו יכולים לשלוח העברות כספים לפנמה. ניתן לקבל כסף במזומן מיד לאחר שליחת ההעברה בכל סניף של Banco Azteca. כדי לקבל כסף, אין צורך להחזיק בחשבון בנק בבנק זה או אחר. מספיק להציג כל מסמך המעיד על זהות הנמען, וכן את מספר הבקרה של ההעברה, אותו תקבל מיד לאחר השליחה.

פרטים נוספים: https://moneysend.co.il/from-israel/to-panama