העברת כסף לאירלנד

מציגים העברות כסף מיידיות מישראל לאירלנד!
שלח כסף באינטרנט מכרטיס האשראי שלך, קבל מזומן באירלנד תוך מספר שניות. לא נדרש חשבון בנק לכונס הנכסים.
פרטים נוספים: https://moneysend.co.il/from-israel/to-ireland