העברות כספים לארגנטינה

אנו שמחים להכריז על העברות כספים מיידיות לארגנטינה!
קיימות שתי אפשרויות קבלה – העברה לחשבון בנק ותשלום במזומן. בכל אפשרות שתבחר, הכסף יועבר תוך שניות!
פרטים נוספים באתר שלנו:
https://moneysend.co.il/from-israel/to-argentina