העברות כספים להולנד

אנו ממשיכים לפתוח דלתות חדשות גם כאשר הגבולות סגורים!
היום אנו שמחים לבשר על העברות כספים מיידיות להולנד! שלח כסף באינטרנט, שלם באמצעות כרטיס אשראי ישראלי, אסוף מזומן תוך שניות. פרטים נוספים באתר שלנו: https://moneysend.co.il/from-israel/to-netherlands