העברות כסף חינמים לבלרוס

כאות לסולידריות עם העם הבלרוסי, אנו מפסיקים לגבות עמלה על כל העברות הכסף לבלרוס כל עוד השביתה הארצית נמשכת.
שלח כסף לבלרוס בחינם!