מורידים את העמלות

זמנים קשים דורשים פעולה נחרצת. אז מהיום אנו מקטינים את העמלות להעברות כספים לכל המדינות בחצי!
שלח כסף לאהובים שלך. שלם פחות.