העברת כספים לאינדייה

נמסטה! 🙏
היכרות עם העברות הכסף המהירות ביותר מישראל לאינדייה!
אין צורך בחשבון בנק לכונס הנכסים. ללא חיובים ועמלות נסתרים.
פרטים נוספיםו: https://moneysend.co.il/from-israel/to-india