העברת כספים מיידית למצרים

MoneySend הולך לאפריקה! אנו שמחים לבשר על העברות כספים מיידיות למצרים.
פרטים נוספים: https://moneysend.co.il/from-israel/to-egypt