העברות כסף למקסיק

אנו פותחים העברות כסף מיידיות מישראל למקסיקו! ניתן לשלוח כסף באינטרנט מכל כרטיס אשראי ישראלי. כדי לקבל העברה במקסיקו, אתה צריך רק מספר העברה ותעודת זהות של הנמען.